ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ

Στο κατάστημα μας παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής προσωπικού καλαποδιού. Αφού κάνουμε τις
μετρήσεις του ποδιού και επιλέξουμε τη φόρμα του καλαποδιού,
είμαστε έτοιμοι για την κατασκευή.